• Tòa nhà Centum Wealth, 2A Phan Chu Trinh, Hiệp Phú, TP.HCM.
  • 0938 839 117 / 0903 863 178

Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:
Trở thành công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam.
 
Sứ mệnh:
Lấy sự an tâm và hài lòng của khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và người lao động là mục tiêu phát triển bền vững của công ty
 
Giá trị cốt lõi: