• Tòa nhà Centum Wealth, 2A Phan Chu Trinh, Hiệp Phú, TP.HCM.
  • 0938 839 117 / 0903 863 178

Kết cấu thép

MÔ HÌNH NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

 

KẾT CẤU THÉP