• Tòa nhà Centum Wealth, 2A Phan Chu Trinh, Hiệp Phú, TP.HCM.
 • 0938 839 117 / 0903 863 178

Dự án

 • NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • NHÀ MÁY CENTA

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • NHÀ MÁY TÂN TÂN

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • TAN A DAI THANH FACTORY

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • NHÀ MÁY BAVIVO

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • THANH DAT FACTORY

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • NHÀ XƯỞNG VIDAN

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • NHÀ MÁY NHỰA HUIRUI

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • CƯ XÁ BÌNH QUỚI

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • NHÀ MÁY GMP

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • PHUOC HUNG FACTORY

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam
 • NHÀ MÁY 3KINGS

 • Khu vực: The Others
 • Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
 • Địa điểm: Vietnam