• Tòa nhà Centum Wealth, 2A Phan Chu Trinh, Hiệp Phú, TP.HCM.
  • 0938 839 117 / 0903 863 178

Hoạt động xã hội

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Gắn kết và chia sẻ với cộng đồng luôn là phương châm quan trọng trong mọi hoạt động của Cpcons từ khi thành lập. Cpcons luôn đề cao nhiệm vụ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm hướng tới một cuộc sống...
Hoạt động xã hội

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Gắn kết và chia sẻ với cộng đồng luôn là phương châm quan trọng trong...