• Tòa nhà Centum Wealth, 2A Phan Chu Trinh, Hiệp Phú, TP.HCM.
  • 0938 839 117 / 0903 863 178

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÀ MÁY